Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, балансова вартість яких станом на __.__.2018 року складає:

відновn 14pt;”>- грн.
залишкова– грн.
та іншим майном на суму– грн.

Для забезпечення навчально-виховного процесу база закладу складається із навчальних кабінетів; спортивного, аіо комп’ютерних кабінетів; буфету; приміщення для технічного та навчально-допоміжного персоналу тощо.

Заклад має земельну ділянку площею 0,7675 га, де розміщуються будівлі, спортивний майданчик, зона відпочинку.

В закладі наявні кабінети:

 • кикабінет англійської мови
 • кабінет фізики
 • кабінет хімії
 • кабінет інформатики
 • кабінет трудового навчаane: 14pt;”>спортивна кімната
 • кабінети початкових класів – 2

Інші приміщення:

 • актовий зал
 • медичний кабінет
 • бібліотека
 • буфет
 • інші приміщення технічного та навчально-допоміжного персоналу
e-бінет
Кабінет початкових on
Кабінет хімії