Правила прийому

Прийом дітей до 1-го класу закладу здійснюється без конкурсного відбору. Відповідно до статті 9 розділу ІІ Закону України «Про повну загальну середню освіту» для здобуття початкової освіти забороняється проведення будь-яких заходів, спрямованих на перевірку знань, умінь, навичок дитини (крім закладів спеціалізованої освіти і приватних закладів освіти).


Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів

Зарахування, відрахування та переведення учнів закладів загальної середньої освіти починаючи з 08.05.2018 р. здійснюється відповідно до Порядку затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 р. №367 “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”.


Форми навчання дітей

Відповідно до статті 4 Закону України “Про повну загальну середню освіту” повна загальна середня освіта може здобуватися за:

 • очною (денною),
 • дистанційною,
 • мережевою,
 • екстернатною,
 • сімейною (домашньою) формами,
 • формою педагогічного патронажу,
 • очною (вечірньою),
 • заочною формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти).

Профільна середня освіта професійного спрямування може здобуватися за дуальною формою здобуття освіти.

Також для дітей з особливими освітніми потребами утворюють інклюзивні та/або спеціальні класи відповідно до статті 26 Закону України “Про повну загальну середню освіту”.


Прийом дітей до 1-го класу на 2022-2023 навчальний рік

Приймання заяв про зарахування дітей до 1-го класу на 2022-2023 навчальний рік триватиме з 1 травня по 30 червня 2022 року.


Черговість зарахування

Відповідно до статті 9 Закону обов’язково зараховуються всі діти, які:

 1. проживають на території обслуговування закладу освіти;
 2. є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі освіти;
 3. є дітьми працівників цього закладу освіти.

Діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території обслуговування закладу освіти, мають право на першочергове зарахування.

Не може бути відмовлено у зарахуванні дітям, які вступають до першого класу закладу загальної середньої освіти з території обслуговування закладу.


Зарахування на вільні місця

Батьки мають право подати заяву до будь-якого іншого навчального закладу: до нього дитина може бути зарахована у разі наявності вільних місць. У випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу закладу загальної середньої освіти не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, проводиться зарахування на вільні місця в 1-й клас дітей, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування (згідно вимог п.2 розділу ІІ Порядку зарахування відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти)


Документи необхідні для зарахування дитини

 • Одному з батьків потрібно прийти в школу з документом, що посвідчує його чи її особу:
  • написати заяву;
  • додати копію свідоцтва про народження дитини (пред’явити оригінал);
  • оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о. Вона містить інформацію про результати медичного огляду та рекомендації щодо занять фізкультурою;
  • для дітей з особливими освітніми потребами, аби школа відкрила інклюзивний клас до заяви необхідно додати оригінал або копію висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитину чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації;
 • У разі подання копій медичної довідки і висновку, потрібно принести оригінали до того, як директор школи видасть наказ про зарахування учнів;
 • Якщо дитина або хтось з її батьків має довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, і не має свідоцтва про народження, – вона зараховується до школи без нього;
 • Якщо дитина вступатиме в школу не за місцем проживання, але в ту, що розташована в тому ж населеному пункті, батькам потрібно взяти довідку про незарахування дитини в школу за місцем проживання і принести її в іншу до видання наказу про зарахування (тобто до 15 червня). Школа зобов’язана видати її протягом одного робочого дня. (зразок довідки).

Документ, який підтверджує місце проживання дитини

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 05.04.2019 р. №1/9-227 “Щодо прийому дітей до перших класів в 2019 році” для підтвердження інформації про місце проживання дитини має бути надано один із таких документів:

 • Паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
 • довідка про реєстрацію місця проживання/перебування  особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою відповідно  до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207;
 • витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”;
 • документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
 • рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
 • документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму,піднайму,оренди тощо), укладений між фізичними особами (за умови, що користування житлом є реальним і здійснюється за згодою та волевиявленням власника майна; засвідчення цих двох обставин може відбуватися в різний, але прийнятний спосіб) чи укладений між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
 • довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);
 • акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”;
 • акт обстеження матеріально-побутових умов (затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 року № 95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 року за № 703/9302);
 • інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

Офіційні документи

Закон України “Про повну загальну середню освіту”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 р. №367 “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”

Наказ управління освіти Житомирської міської ради від 14.05.2018 р. №172

Наказ департаменту освіти Житомирської міської ради від 24.01.2020 р. №25 “Про прийом дітей до 1-го класу в заклади загальної середньої освіти м.Житомира на 2020-2021 навчальний рік

Наказ департаменту освіти Житомирської міської ради від 01.06.2020 р. №110 “Про внесення змін до наказу департаменту освіти від 24.01.2020 р. №25”

Наказ департаменту освіти Житомирської міської ради від 23.06.2020 р. №121 “Про внесення змін до наказу департаменту освіти від 01.06.2020 р. №110”

Інформація про закріплену за закладом територію (завантажити)


Списки зарахованих дітей за минулі роки


Ознайомитись із іншою офіційною інформацією, документами та переглянути звітність, що стосуються діяльності закладу можливо на сторінці “Публічна інформація”.

error: Content is protected !!