Мова (мови) освітнього процесу

Мовою освітнього процесу в школі є українська.

Окрім державної, вивчається ще англійська мова (як навчальна дисципліна)

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

  • Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

 

  • В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

 

  • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

 

 • Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

Стаття 7. Мова освіти (ред.)

 • Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
  • Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.
  • Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою та на вивчення української жестової мови.
 • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
 • У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
 • За бажанням здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни.

 

СТАТУТ ЖИТОМИРСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №35

Пункт 3.9

 • У ЖЗОШ №35 мова навчання визначається згідно з Конституцією України відповідно до чинного законодавства.

Ознайомитись із іншою офіційною інформацією, документами та переглянути звітність, що стосуються діяльності закладу можливо на сторінці “Публічна інформація”.

error: Content is protected !!