Освітні програми

Освітня програма закладу розгнянута та схвалена на засіданні педагогічної ради 31.08.2018 р. (протокол №12 від 31.08.2018 р.).
Введено в дію та надано чинності наказом по школі від 31.08.2018 р. №196.