Інклюзивне навчання

В 2019-2020 навчальному році відкрито 7 класів інклюзивного навчання, в яких навчається 9 дітей з особливими освітніми потребами які забезпечені супроводом асистента вчителя.

Особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту.

Індивідуальна програма розвитку – документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання.

Індивідуальний навчальний план – документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та розробляється закладом освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності необхідних для цього ресурсів.

Інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей.

(стаття 1 Закону України “Про освіту”)


Запитання

Як відкривається клас з інклюзивним навчанням?

На підставі заяви батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами, висновку психолого-медико-педагогічної консультації (інклюзивно-ресурсного центру) керівник закладу освіти організовує клас з інклюзивним навчанням та створює необхідну матеріально-технічну та навчально-методичну базу, здійснює добір педагогічних працівників

Скільки вчителів працює в інклюзивному класі?

В інклюзивному класі працюють один учитель та один асистент учителя

Він є асистентом саме вчителя, а не дитини. Це означає, що він нї рацює зі всім класом.

Що таке інклюзивно-ресурсний центр і чим він займається?

Це установа, в яку зможуть звернутись батьки дітей віком від 2 до 18 років для здійснення комплексної оцінки дитини, визначення її особливих освітніх потреб та розробки індивідуальної програми розвитку (із зазначенням усіх рекомендацій щодо особливостей навчання) та отримання корекційних та реабілітаційних послуг.


Письмова заява бав)вників дитини

Письмова згода на обробку персональних даних дитини

Свідоцтво про народження дитини (копія)

> fontSize”:”medium”} –>

Індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності) (копія)

Форма первинної облікової документації №112/о “Історія розвиткуМОа

Психологічна та педагогічна характеристика дитини підготовлена вчителем та психологом і заакagraph –>

Документи щодо додаткових обстежень

Зошити з української мови, математики, результати навчальних досягнень (табель, свідоцтво), малюнки, інші творчі роботи дитини

Комунальна установа “Другий інтфон: (0412) 55-47-15
Адреса: місто Житомир, вулиця Велика Бердичівська, 52 (університет “Україна”).

Татуp://ircenter.gov.ua/ можливо знайти найближчий ІРЦ та через кабінет користувача в зручному форматі записатися для отримання послуг.

Нормативні документи

Закон України “Про освіту”

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. №635 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №346 і від 14 червня 2000 > ->

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 р. №88 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевиденіми потребами” (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. №545 “Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 №72 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1096”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. №129 “Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році”

sittp://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1308-10#n21″>Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. №1205 “Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти”

Наказ Міністерства освіти і науки Укаїни від 01.02.2нятерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205″

Наказ Міністерства освіти і науки Укаїни від 23.04.2018 р. №414 “Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навча кладів загальної середньої освіти” – Зміни до наказу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.06.2019 р. №873

Лист Міністерства освіти і науки України від 29.11.2017 р. №1/9-639 “Щодо Порядку та умов надання субвенції з державного бюджетуp;підтримки особам з особливими освітніми потребами”

Лист Міністерства освіти і науки України від 05.02.2018 р. №2.5-281 – роз’яснення стосовно тривалості уроків в інклюзивних класах та щодо функціональних обов’язків асистента вчителя

Освітні програми:

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 р. №693 “Про затвердження типової освітньої програми спеціальних заклад отніми програмами”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 р. №814 “Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми пa ada.gov.ua/rada/show/v0814729-18″>

Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2018 р. №1/10-9110 “Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України&nbspецльної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами у 2018/2019 навчальному році”

Лист Міністерства освіти і науки України від 06.08.2018 р. №1/етого процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році”

Наказ департаменту освіти Житомирської міської ради від 04.02.2019 р. №56 “Про організацію роботи комунальних установ “Перший інклюзивно-ресурсний центр” Житомирської міської ради та “Другий інклюзивно-ресурсний центр” Житомирської міської ради”


Корисні посилання

Онлайн-бібліотека книг шрифтом Брайля для дітей