Інклюзивне навчання

В 2022-2023 навчальному році відкрито 5 класів інклюзивного навчання, в яких навчається 6 дітей з особливими освітніми потребами,  які забезпечені супроводом асистента вчителя.

Навчальний рік Кількість інклюзивних класів Кількість дітей з особливими освітніми потребами
2022-2023 5 6
2021-2022 9 10
2020-2021 7 8 (10)
2019-2020 7 9
2018-2019 5 6
2017-2018 4 5
2016-2017 3 4
2015-2016 1 2
2014-2015 1 1

Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту.

Індивідуальна програма розвитку – документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання.

Індивідуальний навчальний план – документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та розробляється закладом освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності необхідних для цього ресурсів.

Інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей.

(стаття 1 Закону України “Про освіту”)


Навчання для дітей з особливими освітніми потребами може бути продовжено

Діти з ООП мають можливість подовжити навчання у школі у разі потреби загалом на два роки. Такі діти зможуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість їхнього навчання у початковій та базовій школі може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.

Потреба щодо подовження навчання буде визначатися командою психолого-педагогічного супроводу не пізніше ніж за півроку до завершення навчання та підтверджуватися інклюзивно-ресурсним центром, який в разі потреби буде проводити повторну комплексну оцінку розвитку дитини.

На підставі висновку про повторну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, виданого ІРЦ, та заяви батьків дитини рішення про подовження тривалості навчання приймається педагогічною радою та вводиться в дію наказом керівника закладу освіти.

21 жовтня 2020 року, Уряд ухвалив зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 “Про встановлення тривалості здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами” і від 12 липня 2017 р. № 545 “Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр”.


Запитання

Як відкривається клас з інклюзивним навчанням?

На підставі заяви батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами, висновку психолого-медико-педагогічної консультації (інклюзивно-ресурсного центру) керівник закладу освіти організовує клас з інклюзивним навчанням та створює необхідну матеріально-технічну та навчально-методичну базу, здійснює добір педагогічних працівників

Скільки вчителів працює в інклюзивному класі?

В інклюзивному класі працюють один учитель та один асистент учителя.

Які обов’язки має асистент вчителя?

Він є асистентом саме вчителя, а не дитини. Це означає, що він не прив’язаний до однієї чи кількох дітей, а працює зі всім класом.

Що таке інклюзивно-ресурсний центр і чим він займається?

Це установа, в яку зможуть звернутись батьки дітей віком від 2 до 18 років для здійснення комплексної оцінки дитини, визначення її особливих освітніх потреб та розробки індивідуальної програми розвитку (із зазначенням усіх рекомендацій щодо особливостей навчання) та отримання корекційних та реабілітаційних послуг.


Документи для проходження комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини в інклюзивно-ресурсному центрі

 • Письмова заява батьків (одного з батьків) або законних представників дитини
 • Письмова згода на обробку персональних даних дитини
 • Паспорти батьків (одного з батьків)
 • Свідоцтво про народження дитини (копія)
 • Індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності) (копія)
 • Форма первинної облікової документації №112/о “Історія розвитку дитини” затвердженої МОЗ України, у разі потреб – довідка психіатра
 • Психологічна та педагогічна характеристика дитини підготовлена вчителем та психологом і затверджена керівником закладу
 • Документи щодо додаткових обстежень
 • Зошити з української мови, математики, результати навчальних досягнень (табель, свідоцтво), малюнки, інші творчі роботи дитини

Комунальна установа “Другий інклюзивно-ресурсний центр”.
Телефон: (0412) 55-47-15
Електронна пошта: zhitomir_dirc2@ukr.net
Адреса: місто Житомир, вулиця Велика Бердичівська, 52 (університет “Україна”).

Також за допомогою сайту http://ircenter.gov.ua/ можливо знайти найближчий ІРЦ та через кабінет користувача в зручному форматі записатися для отримання послуг. Також розроблений застосунок: для iOS і для Android.


Методичне об’єднання асистентів вчителя у закладі

Почитаючи із 2021 року діє методичне обо’єднання асистентів вчителя у зв’язку із тим, що у закладі майже всі класи є інклюзивними та існує значний запит на вдосконалення роботи із дітьми з особливими освітніми потребами. Головою методичного об’єднання є Олег Ващенко (асистент вчителя, соціальний педагог). Всього до методичного об’єднання залучено 9 аситентів вчителя, практичний психолог, а також долучаються корекційні педагоги.


Просвітницькі матеріали та відеоролики

Освітній серіал “Безбар’єрна грамотність”

Рівний доступ, рівні можливості, забезпечення залучення та універсальності стають важливими темами, які дискутуються та починають впливати на порядок денний. Серіал ознайомить глядачів з основними принципами безбар’єрності на прикладі повсякденних життєвих ситуацій.

Інші просвітницькі матеріали


Документи

 1. Закон України “Про освіту” (2017)
 2. Закон України “Про повну загальну середню освіту” (2020)
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 №957 “Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти” – набрання чинності відбудеться 01.01.2022
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. №872 “Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах” – втрата чинності відбудеться 01.01.2022
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. №635 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №346 і від 14 червня 2000 р. №963”
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 р. №88 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” (зі змінами)
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. №545 “Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр”
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. №1096 “Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності”
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 №72 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1096”
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. №129 “Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році”
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. №152 “Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2020 році”
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. №221 “Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр”
 13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. №1205 “Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти”
 14. Наказ Міністерства освіти і науки Укаїни від 01.02.2018 р. №90 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205″
 15. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 р. №609 “Про затвердження Примірного положення про команду психолого педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти”
 16. Наказ Міністерства освіти і науки Укаїни від 23.04.2018 р. №414 “Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти” – Зміни до наказу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.06.2019 р. №873 та Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.10.2020 р. №1281 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.04.2018 р. №414”
 17. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.09.2012 р. №1/9-675 “Щодо посадових обов’язків асистента вчителя”
 18. Лист Міністерства освіти і науки України від 29.11.2017 р. №1/9-639 “Щодо Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”
 19. Лист Міністерства освіти і науки України від 05.02.2018 р. №2.5-281 – роз’яснення стосовно тривалості уроків в інклюзивних класах та щодо функціональних обов’язків асистента вчителя
 20. Лист Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 р. №1/9-498 “Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р.”
 21. Освітні програми:
  1. Наказ Міністерства освіти і науки Укаїни від 12.06.2018 р. №627 “Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освтніми потребами”
  2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 р. №693 “Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми програмами”
  3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 р. №814 “Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми програмами”
 22. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2018 р. №1/10-9110 “Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами у 2018/2019 навчальному році”
 23. Лист Міністерства освіти і науки України від 06.08.2018 р. №1/9-485 “Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році”
 24. Лист Міністерства освіти і науки України від 31.08.2020 №1/9-495 “Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році”
 25. Лист Міністерства освіти і науки України від 30.08.2021 №1/9-436 “Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році”
 26. Наказ по закладу від 13.09.158 №158 “Про затвердження переліку обов’язкової документації асистента вчителя в закладі”

Корисні посилання

Корекційні програми

Онлайн-бібліотека книг шрифтом Брайля для дітей

 

error: Content is protected !!